Plopsa stap dichter bij energieneutraal pretpark met 5.000 nieuwe zonnepanelen

“Plopsa zet al geruime tijd stappen om actief bij te dragen aan het behoud van de natuur, onder de noemer ‘Plopsa For Nature’.

Onlangs heeft Plopsaland De Panne een opvallende milieuvriendelijke upgrade ondergaan, waarbij bezoekers hun auto’s nu kunnen parkeren onder een indrukwekkende installatie van 5.000 nieuwe zonnepanelen op parking 3 en 5. Deze innovatie versterkt niet alleen de zelfvoorzienendheid van de site in De Panne, maar zorgt ook voor betere bescherming van voertuigen.

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Plopsa, en dit is geen geheim. Het bedrijf werkt al enkele jaren aan zeven belangrijke initiatieven onder het label ‘Plopsa For Nature’. Deze inspanningen omvatten onder andere het vergroenen van de parken, het genereren van warmte en elektriciteit via warmtekrachtkoppeling, het gebruik van eco-vriendelijk papier, afvalreductie en verbeterde recyclageprocessen, het promoten van openbaar vervoer, waterzuivering via eigen installaties en het opwekken van groene energie met behulp van zonnepanelen.

In samenwerking met Eneco werden in het verleden al meer dan 8.000 zonnepanelen geïnstalleerd, die tot vorig jaar maar liefst 4.610 MWh aan groene stroom hebben opgewekt voor de diverse parken. Onlangs werden nog eens 5.000 extra zonnepanelen toegevoegd op parking 3 en 5 van Plopsaland De Panne, met een investering van 3,3 miljoen euro. Deze uitbreiding resulteert jaarlijks in een extra productie van 3.300 MWh groene energie, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 1.000 huishoudens. Hierdoor wordt nu meer dan 75% van het jaarlijkse energieverbruik van Plopsaland zelf opgewekt.

De investering in deze 5.000 nieuwe zonnepanelen past volledig in de ambities van Plopsa om de site in De Panne volledig energieneutraal te maken. Hiermee wordt maar liefst 1.500 ton CO2-uitstoot vermeden. We geloven sterk dat met de gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen de wereld daadwerkelijk een betere plek kan worden.”

  • Dieter Deketelaere, Directeur Investeringen bij Plopsa

Bovendien sluiten deze nieuwe zonnepanelen naadloos aan bij de doelen van het lokale klimaatplan van de gemeente De Panne. Onze gemeente heeft het Burgemeestersconvenant 2030 ondertekend en heeft onlangs haar eigen Klimaatplan De Panne gepresenteerd, waarin het lokale bestuur, samen met andere overheden en bedrijven op haar grondgebied, zich committeert aan een drastische vermindering van de CO2-uitstoot. Deze aanzienlijke investering van Plopsa levert dus niet alleen een waardevolle bijdrage aan het park zelf, maar draagt ook bij aan het bereiken van de doelen van de gemeente De Panne. Een initiatief dat we van harte ondersteunen en toejuichen.”

  • Bram Degrieck, Burgemeester van de gemeente De Panne

Voor meer informatie over Plopsa For Nature verwijzen we graag naar de volgende bron.”