Een zeldzame gebeurtenis: flamingo-ei gelegd in Bellewaerde Park

De Europese flamingo’s in Bellewaerde Park zijn al enkele weken bezig met nestelen. Opmerkelijk genoeg legde een van hen afgelopen dinsdag een ei, wat bijzonder is gezien hun normaal moeilijke broedgedrag.

De laatste keer dat er broedresultaten waren in Bellewaerde Park, dateert alweer van 20 jaar geleden. Daarom is het vinden van een ei afgelopen dinsdag door de dierenverzorgers een reden tot grote vreugde. De kolonie bestaat uit 20 mannetjes en 21 vrouwtjes, wat een gunstige omgeving creëert voor voortplanting. Het moment van het leggen van een ei is cruciaal voor de voortplanting van deze vogels.

Onder deze 21 vrouwtjes bevindt zich ook Flammy. De kans dat deze bekende flamingo heeft gebroed, bedraagt slechts 5%. Binnenkort zullen we met zekerheid weten of dit haar ei is… wordt vervolgd…

De komst van het ei is een beloning voor de inspanningen van de afgelopen jaren. Dierenverzorger Massimo Snoeck volgde een workshop over flamingo’s in Nederland, waar hij waardevolle kennis opdeed. Bovendien heeft het park geïnvesteerd in het flamingoverblijf, door het te vergroten en te voorzien van rijke klei. Om het broedgedrag in de kolonie te bevorderen, is een extra broedeiland aangelegd met klei en teelaarde.

Het is momenteel nog spannend afwachten wat de kolonie zal doen. Of er meer nesten en eieren zullen komen en of deze broedresultaten tot jonge vogels zullen leiden, blijft voorlopig nog onduidelijk.